Deel 20: Realiteit onder ogen zien

In het laatste hoofdstuk van Nehemia lezen we dat Nehemia terug moest naar Babylonië, waar hij in dienst was van het hof. Na verloop van tijd krijgt hij weer toestemming om terug te gaan. In Jeruzalem aangekomen ontdekt hij dat Tobia zijn intrek heeft genomen in de tempel, op uitnodiging van Eljasib.

Nehemia wordt woedend en zet Tobia op straat. Hij gooit al zijn bezittingen uit het huis, met radicale vastberadenheid. Ook blijkt dat er niet meer wordt voorzien in het onderhoud van de Levieten en tempeldienaren. Zij moesten daardoor dagelijks werken op hun akkers en geen dienst meer kunnen doen in de tempel.

Wie de vijand toelaat in zijn huis zal ondervinden dat die vijand het huis van binnenuit zal uithollen.

Wat doen wij als we bij onszelf zaken aantreffen die er niet horen? Gooien we zonder aarzelen en met heilig vuur de rommel weg uit ons leven? Blijven we van twee walletjes eten of durf jij radicaal te breken met zonden? Nehemia tolereert geen samenwerking met de vijand!

Wat doen wij als we in het huis ongehoorzaamheid aantreffen? Wat deed Mozes toen hij van de berg kwam en zag dat het volk een gouden kalf gemaakt had? Wat deed Jezus toen Hij zag dat het huis van Zijn Vader een koophuis was geworden?

Preekserie

Nehemia

Datum
zondag 25 mei

Tijd
10.00 uur

Locatie
LIFE Voorthuizen

Spreker
Gert-Jan van Geresteyn

Terugluisteren

1. Life Voorthuizen; Nehemia: Deel 20; Realiteit onder ogen zien; Gert-Jan van Geresteyn; zondag 25-05-2014 Play Download this Song