Deel 6: Geloof in de ander

Het slot van ‘be rich’, een serie waarin de cultuur en het hart van Life duidelijk weerklinkt.

Geloof in de ander begint bij een geloof in God. Geloof is geen passieve houding, maar een actief uitdragen van een overtuiging.

Geloof in de ander houdt een cultuur in die past bij Gods Koninkrijk. Kenmerken van gemeente waar de Koninkrijks cultuur heerst: We dienen elkaar, we helpen elkaar, we doen mee! We wassen elkaar de voeten en voelen ons niet verheven boven de ander. We bewaren de vrede en we bewaken ons hart. We eren elkaar, dat is een actieve houding. We veroordelen elkaar niet, kijk naar het positieve. We geven elkaar geen aanstoot, we houden ons aan onze beloften. Wij aanvaarden elkaar. We laten ons leiden door de Geest als we elkaar terechtwijzen. We groeten elkaar. Wij zijn eerlijk naar elkaar, short accounts. We houden geen record van elkaar bij. Wij zijn vriendelijk naar elkaar. We vergeven elkaar. We bemoedigen elkaar, en bouwen elkaar op. We spreken geen kwaad overal elkaar. We bidden voor elkaar. We geven anderen inspraak in ons leven. Samen in het licht wandelen!

Waarin kan en mag jij nog groeien?

Preekserie

Be Rich

Datum & tijd
zondag 30 november | 10.00 uur

Locatie
LIFE Voorthuizen

Spreker
Marinus Schenkel

Terugluisteren

1. Life Voorthuizen; Be Rich-Geloof in de ander; Marinus Schenkel; zondag 30-11-2014 Play Download this Song