Geloof

Geloof is vertrouwen op God: Dat Hij Zijn woord houdt, dat Hij zal doen wat Hij belooft. Geloof is de wetenschap dat God God is. Daarvoor moeten we God kennen en beter leren kennen. In welke God geloof ik?

Gehoorzaamheid is onlosmakelijk verbonden aan geloof. Waar geloof is, is gehoorzaamheid. Waar gehoorzaamheid is, is Gods trouw.
De Israëlieten klagen dat ze liever terug willen naar de slavernij in Egypte, wanneer zij na een paar dagen in de woestijn honger krijgen. Ze zijn net op wonderbaarlijke wijze bevrijd, dwars door een zee heen en hun vijand is verslagen. De letterlijke belofte dat God zal voorzien, hebben ze ondervonden. Toch klagen ze en verwijten zij God dat Hij hen naar de woestijn heeft gebracht om hen de dood in te jagen. Waar is hun vertrouwen? God geeft hen manna te eten. Toch verbind Hij aan deze voorziening direct een daad van gehoorzaamheid. God zegt: “Geloof je dat Ik zal voorzien? Gehoorzaam Mij dan in alles wat Ik je vraag?” Vijf dagen mogen de Israëlieten voor één dag manna verzamelen, niet meer dan voor één dag. Alles wat ze teveel nemen, zal vergaan. De zesde dag moeten ze voor twee dagen inslaan en wonderbaarlijk genoeg, zal de manna de zevende dag van de week dan wel goed blijven. God vraagt deze daad van gehoorzaamheid en zegt daarmee: “Geloof Mij, vertrouw op Mij!”

Gehoorzaamheid is niet slechts het volgen van een set aan regels en wetten, maar in de allereerste plaats een daad van geloof en vertrouwen in een God Die alles in Zijn hand heeft, Die te vertrouwen is. Deze God is een Vader die het beste met Zijn kinderen voor heeft. Hoe vaak wil jij zorgen dat het je goed gaat zonder op God te vertrouwen. Vertrouw jij God echt voor 100%?

Preekserie

Geloof Hoop Liefde

Datum & tijd
zondag 22 november | 10.00 uur

Locatie
LIFE Nijkerk

Spreker
Marinus Schenkel

Terugluisteren

1. Life Nijkerk; Marinus Schenkel; Geloof Hoop Liefde: Geloof; zondag 22-11-2015 Play Download this Song